referencie

Mestská časť Košice – Juh

Mestská časť Košice – Juh spolupracuje so spoločnosťou Playsystem s.r.o. minimálne od roku 2010. Herné prvky sú dodávané v požadovanej kvalite, sú odolné voči poveternostným vplyvom a pri pravidelnom používaní vykazujú len minimálne opotrebenie. Sú takmer bezúdržbové. Doposiaľ na území MČ bolo vybudovaných 6 detských ihrísk s použitím herných prvkov dodávaných spoločnosťou Playsystem a 2 ihriská s fitness prvkami. Spoločnosť aktívne spolupracuje pri riešení návrhov detských ihrísk s rôznym tematickým zameraním a pre deti rôznych vekových kategórií od najmenších až po tínedžerov. So spoločnosťou spolupracujeme aj pri vykonávaní hlavných ročných kontrol detských ihrísk so zameraním na bezpečnosť.

Terézia Klimeková, Oddelenie dopravy a cestného hospodárstva, Mestská časť Košice – Juh
Obec Gyňov

Detské herné prvky, ktoré sme objednali od firmy Playsystem spĺňajú nielen všetky nároky na kvalitu a bezpečnosť ale predovšetkým naplnia všetky detské sny o dokonalej zábave. Mali sme možnosť výberu zo širokej ponuky kvalitných a preverených ihrísk podľa našich potrieb. Všetky prvky spĺňajú najprísnejšie normy a certifikácie. Pracovníci firmy nám od výberu detského ihriska až po jeho realizáciu pomáhali, zodpovedali na všetky otázky a pomohli vhodným výberom. Poskytli nám profesionálny servis, poradenstvo, montáž, úpravy terénov. Detské herné prvky, ktoré sme si objednali pomáhajú pri rozvoji motoriky, pohybových schopnosti a fantázie našich detí. Našim deťom sme tak vytvorili bezpečný herný priestor, ktorý bude podporovať ich vynaliezavosť a zmysel pre hru. Ako obec sme veľmi spokojní, či už s prístupom zamestnancov, ako aj s kvalitou ponúkaných detských prvkov za dobrú cenu.

Mgr. Jana Schubertová, pracovník OcÚ GyňovMestská časť Košice - Krásna

V našej Mestskej časti Košice Krásna sa nachádzajú 3 ihriská s namontovanými prvkami od firmy PLAYSYSTEM s.r.o.
V lokalite IBV Na Hore je umiestnené viacúčelové ihrisko s 15 prvkami od uvedenej firmy. Dve menšie ihriská s menším počtom prvkov sú na ulici Golianova a na Rehoľnej ulici, na námestí v centre Mestskej časti, v blízkosti Kaštieľa v Krásnej. Čo sa týka realizácie dodávky, montáže, výstavby a servisu môžeme konštatovať, že ihriská zodpovedajú vysokému štandardu kvality.
Spoločnosť PLAYSYSTEM s.r.o. je profesionálna firma, so spoľahlivým personálnym zázemím. Je zrejmé, že uvedená firma má bohaté skúsenosti s realizáciou výstavby a servisom detských ihrísk. Všetky práce, materiály a prvky boli dodané v požadovanej kvalite a v dohodnutých lehotách.

Ing. Peter Tomko, starostaZŚ s MŚ Sedlice

Ihrisko od firmy PLAYSYSTEM prevádzkujeme k plnej spokojnosti už zhruba 7 rokov. Termín výstavby bol dodržaný na 100 %. Kvalita výroby a montáže bola prevedená na vysokej úrovni, keďže na uvedené obdobie boli na detskom ihrisku uskutočené len drobné opravy ako dotiahnutie skrutiek či výmena poškodeného chytu na lezeckej stene. Termíny revízií si firma kontroluje sama, nemusíme ich sledovať, čo považujem za veľké plus. Vynaložené finančné prostriedky sa nám už niekoľkonásobne vrátili v podobe spokojnosti našich detí a ich rodičov.


Mgr. Štefan Rimák, riaditeľ ZŠ s MŠ Sedlice

Mesto Trebišov

So spoločnosťou PLAYSYSTEM s.r.o. sme zrealizovali už niekoľko detských ihrísk. Sme veľmi spokojní s kvalitou i serióznym prístupom zamestnancov. Veľmi oceňujeme vysoký štandard komunikácie a dodržiavanie termínov. Spoločnosť ponúka široký výber kvalitných prvkov. Ale najlepšou referenciou sú plné detské ihriská na sídliskách v meste.


Ing. Jozef Ferjo, Oddelenie pre regionálny rozvoj, MÚ Trebišov


Mesto Spišská Belá

Zrealizovaná dodávka, montáž a výstavba zodpovedá vysokému štandardu. Spoločnosť PLAYSYSTEM s.r.o. je profesionálna firma so spoľahlivým personálnym zázemím. Je zrejmé, že má bohaté skúsenosti s realizáciou výstavby detských ihrísk. Všetky práce, materiály a prvky boli dodané v požadovanej kvalite a v dohodnutých lehotách.


Mgr. Katarína Hradická, Mesto Spišská Belá


Lidl Slovenská republika

Lidl Slovenská republika, v.o.s. týmto potvrdzuje, že spoločnosť PLAYSYSTEM, s.r.o. realizovala, ako generálny partner projektu Lidl ihrisko Žihadielko v roku 2021 desať detských ihrísk v rámci týchto lokalít na Slovensku: Košice, Ťahanovce, Košice, Nad jazerom, Rožňava, Tisovec, Hnúšťa, Kolárovo, Komárno, Dunajská Streda, Šurany a Topoľčany.
Spoločnosť PLAYSYSTEM, s.r.o ešte v roku 2019 obstála v tendri, ktorý sme za účelom výstavby ihrísk vypísali a stala sa víťazom aj v konkurencií iných, rovnako silných firiem. Všetky dohody dokázali držať a splniť aj napriek tomu, že celý projekt bol z našej strany z dôvodu pandémie prerušený, a výstavba sa realizovala až v roku 2021. Spoločnosť PLAYSYSTEM, s.r.o. prevzala na seba pri výstavbe všetky kompetencie a od začiatku až do konca výstavby zabezpečovala všetko potrebné od komunikácie s mestami a príslušnými úradmi, až po pravidelné informovanie nás ako zadávateľa. Všetky diela tak mohli byť odovzdané vo vopred stanovených termínoch, kedy nedošlo zo strany dodávateľa k žiadnym vynúteným zmenám ani posunom.
PLAYSYSTEM, s.r.o odvádza veľmi profesionálnu a 100% prácu, s ľudským a otvoreným prístupom, a aj preto sa mohol stať partnerom tak veľkého a pre Lidl významného projektu Lidl ihrisko Žihadielko.

Zuzana Sobotová
Vedúca projektov spoločenskej zodpovednosti
Lidl Slovenská republika, v.o.s.