Spoločnosť Playsystem kladie dôraz na pravidelnú kontrolu kvality výroby. Každoročne prechádza auditom akreditovanými spoločnosťami TUV Praha a SGS Slovensko podľa systému riadenia kvality EN ISO 9001:2008.

V roku 2012 sme získali ocenenie za preukázateľnú kvalitu v súťaži „O zlatú plaketu“  ako jediný slovenský výrobca – vystavovateľ na výstave CONECO 2012.

Kritéria súťaže, podľa ktorých nezávislá komisia ocenenie udeľovala:
– Všeobecná preukázateľná kvalita
– Pôvodnosť ( vlastný vývoj, patent, certifikáty )
– Inovatívnosť z hľadiska koncepcie, konštrukcie, technológie
– Parametre vlastností výrobku
– Statická užívateľská bezpečnosť, ochrana zdravia a životného prostredia
– Funkčnosť, použiteľnosť
– Technický, ekonomický a spoločenský prínos
– Doba záruky, životnosť

Všetky výrobky spoločnosti Playsystem sú posúdené a certifikované autorizovanými osobami podľa STN EN 1176-1,2,3,5,6.