Referencia našich zákaznikov:

Dnes ste nám doručili a osadili nové hojdačky, na ktoré sme sa veľmi tešili. Poďakovanie patrí Vašim zamestnancom, ktorí dnes boli u nás a výborne si vykonali svoju prácu. Boli veľmi príjemní a milí, určite Vášu firmu odporučím aj iným školským zariadeniam v našej oblasti. Ďakujeme,
Alena Porubčanová, riaditeľka CvČ Dubnica nad Váhom.

Mestská čast' Košice - Sidlisko Ťahanovce je vlastníkom a správcom 12-tich detských ihrisk, ktoré sú vybavené hernými prvkami vyrobenými firmou PLAYSYSTEM, s.r.o. Košice. Na základe dlhoročných skúsennosti z oblasti prevádzky a údržby týchto detských ihrisk vyslovujeme spokojnost' s výrobkami vyrobenými firmou PLAYSYSTEM, s.r.o. Košice. Vysoko hodnotime ich estetický vzhľad, vhodnost' voľby použitých materiálov, odolnost' výrobkov voči poveternostným vplyvom a najmä voči vandalizmu. Tak isto pozitívne hodnotíme okamžitý prístup firmy na vykonanie opráv herných prvkov, ktoré sú poškodené spravidla zámerne. Oceňujeme veľký výber herných prvkov, rôznych zostáv, pieskovísk ako aj mobiliáru.
Ing. RNDr. Emil Petrvalský, CSc., starosta mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce

Naša spolupráca s firmou PLAYSYSTEM s.r.o. trvá už niekoľko sezón. Sme maximálne spokojní s kvalitou výrobkov, ako aj s kvalitou prác pri realizácii. V našom meste máme nainštalované viaceré jednotlivé prvky aj zostavy detských ihrísk. Vzhľadom k ich kvalitnej konštrukcii a materiálovému prevedeniu si detské ihriska vyžadujú len bežnú kontrolu a údržbu. Oceňujeme seriózne a odborné jednanie pri rokovaniach, dôsledné dodržiavanie dohodnutých termínov a ostatných zmluvných podmienok.
Ing. Libuše Murínová, odbor výstavby, ŽP a dopravy mestský úrad Zvolen

Od roku 2007 sme postavili na Slovensku a v Čechách detské ihriská viac ako na 500 miestach. Naše detské ihriská nájdete na Slovensku v mestách : Košice, Prešov, Vranov nad Topľou, Trebišov, Liptovský Mikuláš, Kežmarok, Zvolen, Banská Bystrica, Žiar nad Hronom, Prievidza, Trnava, Bratislava, Zlaté Moravce, Námestovo, Martin ...a viac ako v 200 obciach Slovenska.

V Českej republike sú to aj obce : Čeprka, Vojnuv Městec, Dunice, Nikolčice, Ostrata, Borotice, Strunkovice nad Volynkou, Dudince, Uhřice, Komárov, Zahrádky, Stanovice, Veselá, Pasohlávky, Sloupno, Červené Pečky … a mnohé ďalšie.

PLAYSYSTEM - detské ihrisko Košice Sever
PLAYSYSTEM - detské ihrisko Idanska KE
PLAYSYSTEM - detské ihrisko Idanska KE2
PLAYSYSTEM - detské ihrisko ,INTEGRA
PLAYSYSTEM - detské ihrisko ,Kavečany
PLAYSYSTEM - detské ihrisko ,Ondavská
PLAYSYSTEM - detské ihrisko ,Ťahanovce
PLAYSYSTEM - detské ihrisko ,Štrba
PLAYSYSTEM - detské ihrisko Kavečany
PLAYSYSTEM - detské ihrisko, Pražská1
PLAYSYSTEM - detské ihrisko Žiar nad Hronom
PLAYSYSTEM - detské ihrisko Snina 2011
PLAYSYSTEM - detské ihrisko Spišská Nová Ves
PLAYSYSTEM - detské ihrisko Košice Ťahanovce
PLAYSYSTEM - detské ihrisko Košice mestská plaváreň
PLAYSYSTEM - detské ihrisko Maľcov
PLAYSYSTEM - detské ihrisko Maľcov 2
PLAYSYSTEM - detské ihrisko Lipovce
PLAYSYSTEM - detské ihrisko Košice, Krásna
PLAYSYSTEM - detské ihrisko Kopernica
PLAYSYSTEM - detské ihrisko Kolonica
PLAYSYSTEM - detské ihrisko Kežmarok
PLAYSYSTEM - detské ihrisko Košice sídl. Furča
PLAYSYSTEM - detské ihrisko Námestovo
PLAYSYSTEM - detské ihrisko Košice, Žižkova
PLAYSYSTEM - detské ihrisko Snina 2011
PLAYSYSTEM - detské ihrisko Vysoká pri Havl. Brode, ČR
PLAYSYSTEM - detské ihrisko Jablonec nad Nisou, ČR
PLAYSYSTEM - detské ihrisko Hrušky, Južná Morava
PLAYSYSTEM - detské ihrisko Jablonec nad Nisou, ČR
PLAYSYSTEM - detské ihrisko Nacina Ves, SR
PLAYSYSTEM - detské ihrisko Kúpalisko Vrbov, SR
PLAYSYSTEM - detské ihrisko Oreské 2011
PLAYSYSTEM - detské ihrisko Snina 2010
PLAYSYSTEM - detské ihrisko Zvolen 2011
PLAYSYSTEM - detské ihrisko Vranovce, Južná Morava
PLAYSYSTEM - detské ihrisko Snina 2011
PLAYSYSTEM - detské ihrisko Zvolen 2011
PLAYSYSTEM - detské ihrisko Snina 2011
PLAYSYSTEM - detské ihrisko Snina
PLAYSYSTEM - detské ihrisko Vysoká pri Havl. Brode, ČR