Referencia našich zákaznikov:

Mestská časť Košice – Juh spolupracuje so spoločnosťou Playsystem s.r.o., minimálne od roku 2010. Herné prvky sú dodávané v požadovanej kvalite, sú odolné voči poveternostným vplyvom a pri pravidelnom používaní vykazujú len minimálne opotrebenie. Sú takmer bezúdržbové. Doposiaľ na území MČ bolo vybudovaných 6 detských ihrísk s použitím herných prvkov dodávaných spoločnosťou Playsystem a 2 ihriská s fitness prvkami.Spoločnosť aktívne spolupracuje pri riešení návrhov detských ihrísk s rôznym tématickým zameraním a pre deti rôznych vekových kategórii od najmenších až po teenegerov. Súčastne so spoločnosťou spolupracujeme aj pri vykonávaní hlavných ročných kontrol detských ihrísk so zameraním na bezpečnosť detí.
Terézia Klimeková, oddelenie dopravy a cestného hospodárstva, Mestská časť Košice – Juh
_______________

Ihrisko od firmy PLAYSYSTEM prevádzkujeme k plnej spokojnosti už zhruba 7 rokov. Termín výstavby bol dodržaný na 100 %. Kvalita výroby a kvalita montáže bola prevedená na vysokej úrovni, keďže na uvedené obdobie boli na det-skom ihrisku uskutočené len drobné opravy, ako dotiahnutie skrutiek, či výmena poškodeného chytu na lezeckej stene. Termíny revízií si firma kontroluje sama, nemusíme ich sledovať čo považujem za veľké plus. Vynaložené fi-nančné prostriedky sa nám už niekoľkonásobne vrátili v podobe spokojnosti našich detí a ich rodičov.
Mgr. Štefan Rimák, riaditeľ ZŠ s MŠ Sedlice
______________
Firma Playsystem KE nám realizovala detské ihrisko v r. 2018 v našej Cirkevnej materskej škole sv. Jakuba vo Veľkom Šariši. Oceňujem profesionálnu a odbornú spoluprácu zástupcov firmy od začatku projektovania až po realizáciu samotného ihriska. Firmu Playsystem srdečne odporúčam a teším sa dobudúcna na ďalšiu spoluprácu.
Mgr. TALLOVÁ Daniela, CmŠ sv. Jakuba vo Veľkom Šariši.
______________
Spolupráca s firmou PLAYSYSTEM s.r.o. Košice je od roku 2011, kedy nám inštalovala detské ihrisko. Obec Trsťany patrí medzi malé obce a počas uplynulých rokov nás kontaktovali firmy, ktoré sú tie "jediné", ktoré môžu a musia vykonávať opravy a predpísané prehliadky detských ihrísk, samozrejme za neprimerane vysoké ceny. Musím oceniť Vašu promptnú aktívnu komunikáciu a flexibilitu, rýchlosť a kvalitu služieb pri opravách poškodených prvkov a vykonávaní prehliadok. Oceňujem seriózny a odborný prístup Vašich pracovníkov a určite, keď budem niečo potrebovať v budúcnosti, obrátim sa na Vás.
Ing. Rudolf Pupala, starosta obce Trsťany
_______________
Obec Ražňany, ktorej firma Playsystem s.r.o., Košice realizovala formou dodávky a montáže dvoch detských ihrísk, vyjadruje spokojnosť s prevedením stavebných prác a montáže, ktoré boli vykonávané v požadovanej kvalite.
Radovan Rokošný, starosta obce Ražňany
_______________
Detské herné prvky, ktoré sme objednali od firmy Playsystem spĺňajú nielen všetky nároky na kvalitu a bezpečnosť ale predovšetkým naplnia všetky detské sny o dokonalej zábave. Mali sme možnosť výberu zo širokej ponuky kvalitných a preverených ihrísk podľa našich potrieb. Všetky prvky spĺňajú najprísnejšie normy a certifikácie. Pracovníci firmy nám od výberu detského ihriska až po jeho realizáciu pomáhali, zodpovedali na všetky otázky a pomohli vhodným výberom. Poskytli nám profesionálny servis, poradenstvo, montáž, úpravy terénov. Detské herné prvky, ktoré sme si objednali pomáhajú pri rozvoji motoriky, pohybových schopnosti a fantázie našich detí. Našim deťom sme tak vytvorili bezpečný herný priestor, ktorý bude podporovať ich vynaliezavosť a zmysel pre hru. Ako obec sme veľmi spokojní, či už s prístupom zamestnancov, ako aj s kvalitou ponúkaných detských prvkov za dobrú cenu.
Mgr. Jana Schubertová, pracovník OcÚ Gyňov
_______________
Mesto Sabinov spolupracuje s firmou Playsystem s.r.o. od roku 2010. S prvkami detských ihrísk z pohľadu kvality a bezpečnosti sme veľmi spokojní. Vysoko hodnotíme profesionálny a promptný prístup zamestnancov firmy v poradenskej a servisnej oblasti.
Ing. Ján Maruša, mesto Sabinov, oddelenie správy majetku
_______________
Zrealizovaná dodávka, montáž a výstavba zodpovedá vysokému štandardu. Spoločnosť PLAYSYSTEM s.r.o. je profesionálna firma so spoľahlivým personálnym zázemím. Je zrejmé, že uvedená firma má bohaté skúsenosti s realizáciou výstavby detských ihrísk. Všetky práce, materiály a prvky boli dodané v požadovanej kvalite a v dohodnutých lehotách.
Mgr. Katarína Hradická, mesto Spišská Belá
________________
Z poskytnutými službami fy PLAYSYSTEM som spokojný po komunikačej ako aj odbornej stránke.
Ing. Jozef Rusnák, starosta obce Studenec
________________
realizovaná dodávka, montáž a výstavba zodpovedá vysokému štandardu. Spoločnosť PLAYSYSTEM s.r.o. je profesionálna firma so spoľahlivým personálnym zázemím. Je zrejmé, že uvedená firma má bohaté skúsenosti s realizáciou výstavby detských ihrísk. Všetky práce, materiály a prvky boli dodané v požadovanej kvalite a v dohodnutých lehotách.
Mgr. Katarína Hradická, mesto Spišská Belá
_________________
Mesto Sabinov spolupracuje s firmou Playsystem s.r.o. od roku 2010. S prvkami detských ihrísk z pohľadu kvality a bezpečnosti sme veľmi spokojní. Vysoko hodnotíme profesionálny a promptný prístup zamestnancov firmy v poradenskej a servisnej oblasti.
Ing. Ján Maruša, mesto Sabinov, oddelenie správy majetku
__________________
Mesto Moldava nad Bodvou úspešne spolupracuje so slovenskou spoločnosťou PLAYSYSTEM s.r.o. už niekoľko rokov. Detské ihriská od f. PLAYSYSTEM spĺňajú najprísnejšie kritériá na bezpečnosť ale aj na kvalitu, estetiku, funkčnosť a kreativitu. Bonusom je ľudský prístup vedenia spoločosti, ako aj jej zamestnancov k investorom. Spolupráca s touto spoločnosťou nikdy nekončí dodaním a namontovaním zostavy, akékoľvek drobné nedostatky sú aj po rokoch vždy promptne a bez nároku na odmenu odstránené.
Ing. Monika Al Aliová, odd.výstavby, MsÚ Moldava nad Bodvou
_________________
V našej MČ Košice - Nad jazerom máme zrevitalizovaných niekoľko detských ihrísk firmou Playsystem. Naša spolupráca bola na vysokej profesionálnej úrovni. Výbornou voľbou bola nová ponuka nerezových herných zostáv a prvkov v prevedení antivandal. Čas ukázal, že tieto ihriská sú bezúdržbové. Oceňujeme výbornú komunikáciu a zabezpečnie komplexného servisu DI (údržba, servis, ročné prevádzkové prehliadky).
Firmu Playsystem doporučujeme ako spoľahlivého výrobcu certifikovaných detských ihrisk. Určte uvítame ďalšiu spoluprácu aj v budúcnosti.
Ing. Henrieta Frišmanová, odd. výstavby a investičej čnnosti miestny úrad Mestskej časti Košice - Nad jazerom
_________________
So spoločosťou PLAYSYSTEM s.r.o. sme zrealizovali už niekoľko detských ihrísk. Sme veľmi spokojní s kvalitou i serióznym prístupom zamestnancov. Veľmi oceňujeme vysoký štandard komunikácie a dodržiavanie termínov. Spoločnosť ponúka široký výber kvalitných prvkov. Ale najlepšou referenciou sú plné detské ihriská na sídliskách v meste.
Ing. Jozef Ferjo, odd. pre regionálny rozvoj, mesta Trebišov
________________
V našej Mestskej časti Košice Krásna sa nachádzajú 3 ihriská s namontovanými prvkami od firmy PLAYSYSTEM s.r.o.
V lokalite IBV Na Hore je umiestnené viacúčelové ihrisko s 15 prvkami od uvedenej firmy. Dve menšie ihriská s menším počtom prvkov sú na ulici Golianova a na Rehoľnej ulici, na námestí v centre Mestskej časti, v blízkosti Kaštieľa v Krásnej. Čo sa týka realizácie dodávky, montáže, výstavby a servisu môžeme konštatovať, že ihriská zodpovedajú vysokému štandardu kvality.
Spoločnosť PLAYSYSTEM s.r.o. je profesionálna firma, so spoľahlivým personálnym zázemím. Je zrejmé, že uvedená firma má bohaté skúsenosti s realizáciou výstavby a servisom detských ihrísk. Všetky práce, materiály a prvky boli dodané v požadovanej kvalite a v dohodnutých lehotách.
Ing. Peter Tomko, starosta
________________
Chcel by som poďakovať firme PLAYSYSTEM za dobrú spoluprácu pri budovaní nových detských ihrísk na území mesta Prešov. Spoluprácu hodnotím veľmi pozitívne, naše požiadavky sú v krátkom čase vybavené. Keď nastane nejaký technický problém, sú ochotní nám poradiť, alebo ho sami vyriešia. Okrem toho nám na našich detských ihriskách vykonávajú hlavnú ročnú kontrolu.
Stanislav Štefánik, majster všeobecnej údržby
_______________
S firmou Playsystem s.r.o spolupracujeme už niekoľko rokov, kde môžeme spoluprácu ohodnotiť veľmi pozitívne. Komunikácia je veľmi dobrá, pružná reakcia pracovníkov na náš dopyt a reakcie na naše požiadavky sú v krátkom čase. Všetko hodnotíme veľmi pozitívne.
Mgr. Marcela Bercelová, mestský úrad Bardejov
_______________
So spoločnosťou Playsystem spolupracujeme od roku 2007. Za 12 rokov spolupráce sa nám spolu podarilo postaviť, revitalizovať a doplniť množstvo detských ihrísk a športovísk. Vzájomná spolupráca prerástla do formy realizácie prototypov mobiliáru na základe požiadaviek úradu - a vďaka geniálnym technickým riešeniam disponujeme me-stským mobiliárom ktorým sa nemôžu pochváliť ani veľké európske mestá - antisleep lavička, nerezové minifut-balové ihrisko, kynologicke prvky na venčoviská pre psov a mnohé iné. Spolupráca však nie je len o navrhovaní smart riešení ale najmä o dôkladnom monitoringu a servise - ktorý na Slovensku nemá obdoby ( cena/čas/kvalita).
V neposlednom rade mi nedá nespomenúť profesionálny prístup pracovného týmu - ktorý zakaždým (bez ohľadu na deň a čas) ochotne vyhovie Vašim požiadavkám.
Playsystem - ďakujem a teším sa na ďalšiu spoluprácu.
Mgr.Oliver Kovács, odd.rozvoja Mestskej časti Košice – Západ
________________
Touto cestou chcem poďakovať firme Playsystem, za zhotovenie detského ihriska v priestoroch MŠ ako aj pri obecnom úrade. Za ich kvalitný a profesionálny prístup, ako aj za kvalitne odvedenú prácu.
Iveta Hadašová, starostka obce Ďurďošík
________________

PLAYSYSTEM - detské ihrisko Košice Sever
PLAYSYSTEM - detské ihrisko Idanska KE
PLAYSYSTEM - detské ihrisko Idanska KE2
PLAYSYSTEM - detské ihrisko ,INTEGRA
PLAYSYSTEM - detské ihrisko ,Kavečany
PLAYSYSTEM - detské ihrisko ,Ondavská
PLAYSYSTEM - detské ihrisko ,Ťahanovce
PLAYSYSTEM - detské ihrisko ,Štrba
PLAYSYSTEM - detské ihrisko Kavečany
PLAYSYSTEM - detské ihrisko, Pražská1
PLAYSYSTEM - detské ihrisko Žiar nad Hronom
PLAYSYSTEM - detské ihrisko Snina 2011
PLAYSYSTEM - detské ihrisko Spišská Nová Ves
PLAYSYSTEM - detské ihrisko Košice Ťahanovce
PLAYSYSTEM - detské ihrisko Košice mestská plaváreň
PLAYSYSTEM - detské ihrisko Maľcov
PLAYSYSTEM - detské ihrisko Maľcov 2
PLAYSYSTEM - detské ihrisko Lipovce
PLAYSYSTEM - detské ihrisko Košice, Krásna
PLAYSYSTEM - detské ihrisko Kopernica
PLAYSYSTEM - detské ihrisko Kolonica
PLAYSYSTEM - detské ihrisko Kežmarok
PLAYSYSTEM - detské ihrisko Košice sídl. Furča
PLAYSYSTEM - detské ihrisko Námestovo
PLAYSYSTEM - detské ihrisko Košice, Žižkova
PLAYSYSTEM - detské ihrisko Snina 2011
PLAYSYSTEM - detské ihrisko Vysoká pri Havl. Brode, ČR
PLAYSYSTEM - detské ihrisko Jablonec nad Nisou, ČR
PLAYSYSTEM - detské ihrisko Hrušky, Južná Morava
PLAYSYSTEM - detské ihrisko Jablonec nad Nisou, ČR
PLAYSYSTEM - detské ihrisko Nacina Ves, SR
PLAYSYSTEM - detské ihrisko Kúpalisko Vrbov, SR
PLAYSYSTEM - detské ihrisko Oreské 2011
PLAYSYSTEM - detské ihrisko Snina 2010
PLAYSYSTEM - detské ihrisko Zvolen 2011
PLAYSYSTEM - detské ihrisko Vranovce, Južná Morava
PLAYSYSTEM - detské ihrisko Snina 2011
PLAYSYSTEM - detské ihrisko Zvolen 2011
PLAYSYSTEM - detské ihrisko Snina 2011
PLAYSYSTEM - detské ihrisko Snina
PLAYSYSTEM - detské ihrisko Vysoká pri Havl. Brode, ČR