Súťaž

súťaž o detské ihrisko vyhráva obec Jablonica!

Gratulujeme!

 

Súťaž o detské ihrisko /navrhnuté na ploche 18m x 12m/vyhlasuje spoločnosť PLAYSYSTEM s cieľom ponúknuť obciam a mestám na Slovensku zúčastniť sa súťaže o jedno detské ihrisko, získať komplexné informácie o výrobkoch a službách slovenského výrobcu značkových certifikovaných detských ihrísk a nadviazať spoluprácu so zámerom poskytovať kompletné služby pri zabezpečení bezpečného a inšpiratívneho prostredia pre voľný čas detí a ich rodičov.

Podmienky súťaže

  • Do súťaže o detské ihrisko sa môžu zapojiť všetky slovenské mestá a obce podľa zoznamu zverejneného na stránke Ministerstva vnútra SR (v prípade Bratislavy a Košíc sa do súťaže môžu zapojiť všetky ich mestské časti: v Bratislave 17 mestských častí, v Košiciach 22 mestských častí)
  • Do súťaže sa môžu obce a mestá zapojiť vyplnením formulára na našej webovej stránke v termíne od 9. 11. 2020 do 31. 12. 2020. Víťaz bude vyžrebovaný systémom Random Name Picker (https://miniwebtool.com/random-name-picker/) dňa 3. 1. 2021, o víťazovi bude vyhlasovateľ informovať na svojej webovej stránke a sociálnych sieťach dňa 4. 1. 2021.

Detské ihrisko je navrhnuté a realizované spoločnosťou PLAYSYSTEM, ktorá má tradíciu v tejto oblasti. Hracie prvky sú z odolných materiálov a spĺňajú prísne kvalitatívne a bezpečnostné kritériá podľa STN EN 1176 – 1, 2, 3, 5, 6. Spoločnosť PLAYSYSTEM prešiel ako výrobca certifikáciou systému riadenia kvality EN ISO 9001:2008.