Pre každý prvok je v zmysle normy STN EN 1176 potrebné vybudovať dopadovú plochu podľa
jeho príslušnej kritickej výšky pádu.
Pre max. výšku pádu, ktorá je menšia ako 1m postačuje trávnik.
Pre výšku pádu od 1m do 3 metrov je možné použiť nasledovné materiály:
1. Riečny štrk frakcie 4mm - 8mm
2. Drvina z kôry, veľkosť zrna 20 až 80 mm
3. Piesok, veľkosť zrna 0,2 až 2mm
4. Iné materiály, pryžové podlahy - skúšané podľa HIC

Profesionálna montáž je súčasťou kompletnej dodávky.

Príklady: