Každoročne prechádza naša výroba auditom akreditovanými spoločnosťami TUV Praha a SGS Slovensko.

Všetky naše výrobky sú posúdené a certifikované autorizovanými osobami podľa STN EN 1176-1,2,3,5,6.
Ako výrobca sme prešli certifikáciou systému riadenia kvality EN ISO 9001:2008.

V roku 2012 sme získali ocenenie za preukázateľnú kvalitu v súťaži o zlatú plaketu  ako jediný slovenský výrobca - vystavovateľ na výstave CONECO 2012.


Kritéria súťaže, podľa ktorých nezávislá komisia ocenenie udeľovala:
- Všeobecná preukázateľná kvalita
- Pôvodnosť ( vlastný vývoj, patent, certifikáty )
- Inovatívnosť z hľadiska koncepcie, konštrukcie, technológie
- Parametre vlastností výrobku
- Statická užívateľská bezpečnosť, ochrana zdravia a životného prostredia
- Funkčnosť, použiteľnosť
- Technický, ekonomický a spoločenský prínos
- Doba záruky, životnosť

CERTIFIKAT PLAYSYSTEM
Certifikát detské ihrisko ako celok: Incheba Bratislava